Vienna House of Music

Ny multifunktionell byggnad med konserthall och musikskola. Trots att hela den kommunala parken “Stadtpark” var tillgänglig togs beslutet att lokalisera byggnaderna vid en ände av parken, längs med kanalen “Viennflus”.

Denna strategi motiveras av ett försök att bevara existerande natur och träd i parken eller påverka dem så lite som möjligt. Den rumsliga organisationen upprätthåller ett linjärt arrangemang. Detta för att skapa ett urbant avslut av parken mot staden. Stora, tomma öppningar i byggnaden tillåter en visuell kontakt med kanalen från parken.

Urbana möbler placeras på andra sidan byggnaden, mot kanalen. Byggnaden är konstruerad av armerad betong med en tydlig, robust struktur. Denna karaktär skapar kontrast till vegetationens ljusa och komplexa struktur. Den södra gränsen av området ligger mot resten av Stadtpark, vilken fungerar som en grön buffer i den urbana väven.

 

Grönskan ger naturlig ljudisolering. Parken har många olika sorters träd och buskar vilket gör den grön nästan året om. Projektet lämnar platsen i sitt nuvarande skick utan att göra våld på dess fundamentala struktur genom att placera bygganden vid dess östra gräns, parallellt med den linjära kanalen Wiennfluss.

Greger Stetz arkitektur ateljé i Stockholm, Sverige

[E-mail]: info@gregerstetz.se

[Tel.]: (+46) 0733 769 976

www.gregerstetz.se

Relaterade projekt

Visa alla projekt
Slakthusområdet Restaurang

Slakthusområdet Restaurang

Arkitektkontor: Greger Stetz Arkitektur
Slakthusområdet Restaurang Stockholm Experimentellt projekt som använder traditionell murningsteknik i en samtida kontext. Tolkningen avser föra en rumslig dialog med...
Odolanska Bostäder

Odolanska Bostäder

Arkitektkontor: Greger Stetz Arkitektur
Lyxlägenheter i Warszawas historiska centrum. Generös rymd. Varje lägenhet är indelad i två delar – en offentlig och en privat....