Grand Royal

Projektet är det vinnande förslaget i en privat tävling om att renovera och bygga ut Grand Royals byggnad på Blasieholmen i centrala Stockholm. Byggnaden är ett annex till Grand Hotel och har sedan färdigställandet år 1909 bibehållit sitt ursprungliga syfte som en spektakulär festlokal omgiven av fyra våningar hotell- och receptionsrum. Grand Royal är klassificerad som högsta klassen av kulturhistoriskt värde av Stockholms stad. Att rita en 6000 kvm taktillbyggnad med kontor under så känsliga omständigheter var en utmaning både byggnadstekniskt och arkitektoniskt. Den nya volymen är en förlängning av den existerande 45-gradiga taklutningen för att göra den nya volymen närmast osynlig från gatunivå. De nya kontorsytorna är placerade runt festlokalens spektakulära tak.

Relaterade projekt

Visa alla projekt
Inre Hamnen

Inre Hamnen

Arkitektkontor: Elding Oscarson Arkitekter AB
Housing developments for two sites within a new masterplan for the inner harbor in Norrköping. As this former industrial site...
Lund Central Station

Lund Central Station

Arkitektkontor: Elding Oscarson Arkitekter AB
EldingOscarson in collaboration with C.F. MØLLER wins the competition for a new Central Station in Lund.      
Skissernas Museum
INREDNING

Skissernas Museum

Arkitektkontor: Elding Oscarson Arkitekter AB
Projektet är det vinnande förslaget i en tävling om att rita en tillbyggnad till Skissernas museum i Lund, ett unikt...