F d Stationsområdet i Falsterbo, Vellinge kommun

Klipp ur en detaljplan med Vellinge kommun som beställare. Till den formella kartan överst hör även bestämmelsetext som inte visas här. Till handlingarna hör även en beskrivning. Planen vann laga kraft 2012.

anlita-arkitekt-wittstrand-vellinge1

Förslaget innebär att fem befintliga lägenhetshus kompletteras med fyra gatuhus längs med Fädriften. I västra delen av planområdet föreslås även fem nya villatomter. Viss återplantering och varsamt ordnande av grönytorna är också illustrerad.

Underst ses en skuggstudie av en enkel volymmodell vid höstdagjämning kl 16 gjord i SketchUp med illustrationsplanen som grund.

anlita-arkitekt-wittstrand-vellinge3

Relaterade projekt

Visa alla projekt
Bod på Glasbrukskajen i Limhamn

Bod på Glasbrukskajen i Limhamn

Arkitektkontor: Arne Wittstrand arkitekt
UTSTÄLLNINGSBOD Den röda och vita hoddan med taklanternin är uppbyggd av korslimmade träelement. Med hodda menas i Skåne ofta en...
Bo 2000, Malmö
BOSTÄDER

Bo 2000, Malmö

Arkitektkontor: Arne Wittstrand arkitekt
När Malmö 1996 tävlade om att få Bo 2000 iordningsställdes ett material där jag fick delta med att illustrera möjligheterna...
Stadens landskap, Carlsson Bokförlag

Stadens landskap, Carlsson Bokförlag

Arkitektkontor: Arne Wittstrand arkitekt
År 2007 blev min lic-avhandling i arkitekturhistoria (LTH 2004) “Stadens landskap” utgiven på Carlssons. Den handlar om hur Malmö formades...