Arkitektarbeten i kulturhistorisk bebyggelse – från skiss till genomförande – forskning. 

Kvalificerade arkitekttjänster inom om- och tillbyggnad, restaurering och nybyggnad samt planering.
Långsiktig kvalité i form och material tillsammans med en platsanknuten arkitektur.
Praktik varvas med forskning om metoder vid bevarandeplanering.

Mer om kontoret

En plats är summan av alla dess byggnader.
Men det är mer än så.

En plats är summan av alla dess byggnader och summan av rummen däremellan.
Men det är mer än så.

En plats är summan av alla dess byggnader, rummen däremellan och samspelet med omgivningen.
Men det är mer än så.
– Isos.

Uppdrag

Från utredningar och program över skisser och modeller till färdig projektering, kontroll och dokumentation.

Kunder

Merparten är privatpersoner och privata organisationer och företag men ibland även offentliga förvaltare inom kommuner.

Företagets historia

Verksamheten startade i Uppsala år 1986 för att två år senare fortsätta i Helsingborg. Sedan dess har många uppdrag genomförts med utgångspunkt i och inspiration av Öresundsregionen, Helsingborg och kustsamhället Råå.

Göran Skoog

 • Arkitektstudier vid Lunds Tekniska Högskola. År 1975-1981.
 • Examensarbete i Urbino, Italien inom ILAoUD, International Laboratory of Architecture and Urban Design. År 1980.
 • Doktorandstudier vid Lunds Tekniska Högskola. Metoder vid bevarandeplanering. Byggforskningsrådet. År 1993-.
 • Kurs i Ombyggnad och restaurering. Stockholm. År 1982.
 • Seminarium Typologisering som metod vid byggnads- och bebyggelsedokumentation. Göteborgs Universitet. År 1995.
 • Kurs i ”Inventory and Documentation Techniques for the Architectural Heritage”. Europarådet och Royal Commission, Oxford och London. År 1996.
 • Konferens Istanbul Workshop. Paper. År 1997.
 • Seminarium ”Recording the City/Suburb”. Royal Commission, London. Fallstudie Rydebäck. År 1997.
 • Konferens City and Culture. Paper. År 1998.
 • Arkitekturkvalitet i nv Skåne. Inventeringsmetodik. NOSAM – LTH-A. År 1998.
 • Metoder vid bevarandeplanering. Rapport. År 2000.
 • Kulturmiljöprojekt Ukraina-Moldavien. Metodansvarig. Vetenskapsrådet. År 2002-2004.
Område
Skåne
Inriktning
Bevarande/byggnadsvård/restaurering, Hus/byggnadsprojektering, Idékoncept, Inredning, Planering/planläggning, Utemiljö/markprojektering
Specialkompetens
Bostäder/boende, Ekologi/kretslopp/resurshushållning, Färgsättning, Forskning/utvecklingsarbete, Plan- och byggjuridik, Projektsamordning/projektledning, Utredningar/programarbete
Typ av projekt
BOSTÄDER, Flerbostadshus, Kulturmiljövård, PLANERING

Projekt


Nybyggnad av enbostadshus 1998-2004. Treskiktsputs på Leca ISO-block med ytputs av silikat. Övervåningen har en hänförande utsikt över Öresund.

Renovering och ombyggnad 1990-2005 av flerbostadshus från 1944. Ny treskiktsputs på bef. tegelvägg. Stambyte i husets ursprungliga schakt. Kök och badrum med bevarade inredningar och material.