ArkIT - Sveriges ArkitekterSveriges Arkitekter
Sveriges Arkitekter

Kontaktperson

Andrew Stone, arkitekt SAR/MSA

Telefon

019 - 10 15 02

Andrew Stone Arkitekt SAR/MSA  –  egen arkitektkontor sedan 1998. Certifierad Sakkunnig avseende Kulturvärden  KUL –  behörighetsnivå K.

UTBILDNING OCH ERFARENHET
Arkitektutbildning vid Bartlett School of Architecture, University College London. Yrkesverksam i Sverige sedan 1976. 13 års anställning hos Brink/FFNS. 7 år delägare i Alton arkitekter. Egen verksamhet ArkIT 1998 – nu.

Mina uppdrag inkluderar formgivning och projektering av skolor, kontor, bostäder och utställningar. Min inriktning är färg, form, ljussättning och restaurering.

LUST ATT LÄRA
Jag har ett speciellt intresse för miljöer som väcka lust att lära och experimentera. Delvis i skolor men också i hands-on utställningar på museer. Bl.a. Naturhistoriska Riksmuseet och Tekniska museet i Stockholm och Glasgow Science Centre, Skottland.

RESTAURERING
Mina specialkunskaper inom restaurering gör att jag kombinerar arkitektens kompetens med antikvarisk medverkan genom hela byggnadsprocessen.

CERTIFIERAD SAKKUNNIG KULTURVÄRDEN
Som förutsättning för bygglov kan Byggnadsnämnden kräva att en Sakkunnig avseende Kulturvärden anlitas av byggherren för att ta tillvara byggnadens och platsens kulturvärden.

SWEDISH GREEN BUILDING COUNCIL – MILJÖBYGGNAD
Jag har gjort beräkningsunderlag (dagsljus och solvärmelast) för certifiering av 3 byggnader (1 st. Guld, 2 st. Silver) enligt SGBC Miljöbyggnad.

CAD KUNSKAPER mm
Jag projekterar arkitekthandlingar med AutoCAD Architechture 2015. Övriga program – Revit, 3D StudioMax, Photoshop och InDesign.

STYRELSEUPPDRAG
Jag är styrelsemedlem och sekreterare i Sveriges Arkitekter Örebro

INTRESSEN
Jag har musik, akustik och byggande av musikinstrument som intresseområden. Våren 2014 följde jag med svenska dirigenten Herbert Blomstedt på hans USA turné till de stora amerikanska orkestrarna och konsertsalarna i San Francisco, Philadelphia och Cleveland.

NYA UPPDRAG?
Jag åtar mig små- och medelstora uppdrag och är van med att samarbeta i konsultteam sammansatt efter projektets speciella behov.

Specialkompetens
Bostäder, Färgsättning, Ljusdesign, Projektledning
Inriktningar
Byggnadsvård, Design/formgivning/produktutveckling, Hus/byggnadsprojektering, Idékoncept, Inredning, Utemiljö