Vår omvärld förändras ständigt och därmed även arkitektens verklighet och roll. Sveriges Arkitekter har i uppdrag att säkerställa att arkitekten har den kompetens som efterfrågas, men också att rollen stärks. Förbundet genomför därför program för professionsutveckling.

Genom att gå programmet för professionsutveckling får du stöd att växa i din yrkesroll i tre fristående steg, som motsvarar olika nivåer av erfarenhet och ansvar. Att delta i något av stegen gör dig redo för ett ökat ansvarstagande, oberoende av var i karriären du befinner dig.

Du behöver inte gå ett av stegen för att gå ett annat, även om programmet har en logisk uppbyggnad och ger en successiv stegring av din kompetens.

Programmet vänder sig till alla medlemmar, både i privat och offentlig tjänst, anställda som företagare. Sedan starten 2003 har 1 100 medlemmar använt sig av den unika medlemsförmån som programmet innebär!


Proffsprogrammet tre steg