Mentorbanken - Sveriges ArkitekterSveriges Arkitekter
Sveriges Arkitekter

Mentorskap är ett koncept för att inspirera, utmana och utveckla människor i profession och som person. Mentorskapet innebär att en erfaren person har rollen som förebild och erbjuder sin kompetens, erfarenhet och tid till en person som vill ha stöd i sin utveckling som arkitekt.

I Sveriges Arkitekters Mentorbank matchar vi ihop mentor och adept utifrån de uppgifter du lämnat i intresseanmälan. Mentorskapet pågår under ett år med start vid första träffen mellan mentor och adept och avslutas genom att mentorn och adepten håller sitt avslutningsmöte.

När matchningen har skett får adepten ett e-postmeddelande från oss på Sveriges Arkitekter med kontaktuppgifter till mentorn. Då är det dags för adepten att boka in första mentorträffen! Innan adepten får mentorns kontaktuppgifter har mentorn fått en förfrågan om hen accepterar den föreslagna adepten.

Då efterfrågan på mentorer är stor kan det ta tid innan vi lyckas med vår matchning.

Vi rekommenderar att ni träffas regelbundet cirka tio gånger under året, det vill säga en gång i månaden förutom under semestern.

Vid avslutningsträffen gör adepten och mentorn en gemensam utvärdering som ni skickar in till Sveriges Arkitekter. I och med det är mentorskapet formellt avslutat – vill ni fortsätta att träffas därefter är det förstås positivt!

Läs mer eller ladda ner vår broschyr