Bli arkitekt - Sveriges Arkitekter

Drömmer du om att bli arkitekt? Du vet väl att arkitektyrket har många möjligheter och yrkesroller. Att rita hus är en – men du kan lika gärna leda projekt att utveckla en stadsdel, rita restauranginredningar eller bygga en biotop för humlor.

Det finns fyra olika inriktningar eller professioner: byggnadsarkitekt, planeringsarkitekt, landskapsarkitekt och inredningsarkitekt. Gemensamt för dem är uppgiften att skapa lösningar för byggnader, stadsdelar och utemiljöer och stadsområden som funkar och som människor tycker om att vara i. Alla utbildningar är femåriga enligt Bolognamodellen med en treårig kandidatutbildning och en tvåårig masterutbildning.

Arkitekters arbetsmarknad är konjunkturkänslig och från 2008 till 2019 sett mycket god ut. Under våren 2020 har efterfrågan på arkitekter minskat på grund av konjunkturavmattningen som orsakats av Coronapandemin. Det är i dagsläget svårt att överblicka hur länge konjunkturavmattningen kommer att hålla i sig. Sveriges Arkitekter organiserar 89 procent av de yrkesverksamma arkitekterna i Sverige. Enligt vår statistik från juli 2020 var 3,2 procent av medlemmarna arbetslösa.