Kommunerna och arkitekturen - Sveriges ArkitekterSveriges Arkitekter
Sveriges Arkitekter

Se Arkitekturfrukosten i efterhand:

Boverket har fått ett nytt uppdrag att utreda kommunernas arkitekturarbete som ett viktigt underlag i regeringens kommande arkitekturpolitik. Hur arbetar kommunerna med arkitekturen idag? Hur viktig är kommunen för att få till en bättre arkitektur? Hur kan en ny nationell arkitekturpolitik påverka kommunens roll som beställare och vad får det för konsekvenser för dig som arbetar offentligt och privat?

Det diskuterade den ansvarige utredaren på Boverket Olov Schultz, Emina Kovacic, stadsarkitekt i Karlshamn och ledamot i Sveriges Arkitekters akademi för arkitektur samt Erik Pelling (S), kommunalråd i Uppsala, som också berättade om Uppsalas nya arkitekturpolicy.

Läs Emina Kovacics blogg om uppdraget och kommunernas ansvar, Boverkets uppdrag väcker hopp för befintlig arkitektur

Arkitekturfrukosten ägde rum den 22 mars kl 8.00–8.45 på Sveriges Arkitekters kansli, Storgatan 41, Stockholm.