Kasper Salin-priset 2010 - Sveriges ArkitekterSveriges Arkitekter
Sveriges Arkitekter

För att möta nya utsläppsvillkor som fastställts av Miljööverdomstolen har Gryaab utökat sin reningskapacitet. Som en del av detta omfattande projekt har KUB arkitekter utformat den nya skivfilteranläggningen. Anläggningen, som avslutar reningsprocessen, innehåller två stora hallar för totalt 40 skivfilter.

”Skivfilteranläggningen har den formmässiga skärpa och arkitektoniska klarhet som man ibland kan finna i kategorin storskaliga industribyggnader. Av en gängse kommunal verksamhet har gjorts en öppen demonstrationsanläggning som tydligt annonserar sig mot omgivningen och låter den omgivande skogen närvara i anläggningen.”

– ur juryomdömet.

Ryaverket i Göteborg. Foto: Kasper Dudzik.

Ryaverket i Göteborg. Foto: Kasper Dudzik.

Ryaverket i Göteborg

Arkitekt: KUB arkitekter genom ansvarig arkitekt SAR/MSA PerEric Persson, arkitekt MSA Linda Andersson, Markus Syvertsson, arkitekter SAR/MSA Lars-Bertil Andreasson, Karl-Axel Johannesson, Carl-Johan Martinius, Kajsa Crona samt Anna Sunnerö.
Beställare: Gryaab genom vd Stig Hård, projektchef Lennart Ekfjorden och projektledare Ulf Gingsjö.
Entreprenad: Etapp I: Tuve Bygg. Etapp II (ovan mark): ANJO Bygg.
Konsulter: Konstruktion: Ramböll genom Fredrik Einarsson. VVS: Bengt Dahlgren genom Urban Håkansson. El: Vinga Elprojektering genom Tomas Willig. Belysning: Lars Gärdebäck. Brand: Bengt Dahlgren genom Thomas Natanaelsson. Akustik: Akustikon genom Gunnar Widén. Maskinutrustning: SWECO Environment genom Stig-Arne Landgren & Hans Nilsson. Automation: Prodo genom Magnus Larsson. Byggledning: Projektgaranti genom Jan Flodén, COWI genom Per-Åke Ekelund. Konstnärlig utsmyckning: Pål Svensson.

Övriga nominerade

Townhouse i Landskrona av Elding Oscarson. Privat beställare.
Akutmottagning vid SUS i Malmö av C F Møller med SAMARK. Beställare var Region Skåne.

Jury

Thorbjörn Andersson
Christer Larsson
Hans Murman
Kari Nissen Brodtkorb