Kasper Salin-priset 2007 - Sveriges ArkitekterSveriges Arkitekter
Sveriges Arkitekter

House of Sweden är ett komplicerat mixed use-projekt. Där ryms svenska ambassaden men också konferenssalar, 19 lägenheter och utställningsrum jämte entré med två receptioner, arbetsrum och underjordisk parkering. Uppdraget var att rita en byggnad som är transparent, öppen och verkar för den svenska diplomatin.

”För ett ur ett helhetsperspektiv väl genomfört projekt. Upphovsmännen har hanterat en svår stadsbyggnadssituation och skickligt gestaltat svenska myndigheters tradition av öppenhet. Den rika interiörens sensuella material blir själva kronan på ambassadverket. En ambassad är en av de mest uttalat representativa uppgifter man kan tänka sig. Samtidigt måste den förhålla sig till den plats där den byggs. Ambassaden i Washington har lagt sig utanför ambassadstråken och bidrar till utvecklingen av en lite avsides del av staden. Byggnaden följer, på för arkitekten typiskt vis, programmets krav och byggrättens restriktioner. Inom dessa pragmatiska ramar skapas en rumsligt och inte minst i sin materialanvändning rik interiör. Den svenska öppenheten och den goda arbetsmiljön är centrala teman för husets gestaltning. Vattnet i dess olika faser tillhör platsens förutsättningar och har använts som ett abstraherat tema för interiörens gestaltning.”

– ur juryomdömet.

House of Sweden i Washington

House of Sweden i Washington

House of Sweden i Washington

Arkitekt: Wingårdhs genom arkitekter SAR/MSA Gert Wingårdh och Tomas Hansen.
Beställare: Statens Fastighetsverk genom Jan Thews.

Övriga nominerade

Uppsala konsert & kongress av Henning Larsen Architects med beställaren Uppsala kommun.
Citadellbadet i Landskrona också av Wingårdhs med beställaren Landskrona kommun.
Avalon Hotel i Göteborg av Semrén & Månsson arkitektkontor med beställare ByggGöta Göteborg AB.

Jury

Ingela Lindh
Lene Tranberg
Claes Caldenby
Erik Wikerstål