Kasper Salin-priset 2004 - Sveriges ArkitekterSveriges Arkitekter
Sveriges Arkitekter

Världskulturmuseet i Göteborg

För dess starka och skulpturala form, sprungen ur en inträngande analys av platsen och en djup förtrogenhet med arkitekturens verkningsmedel. Centralhallens väldiga trappa, en metafor för Lisebergsbranten, bildar utgångspunkt för huset som scenografi och för en välregisserad vandring utmed en skruvande rörelse uppåt, där oväntade utblickar och hisnande upplevelser överraskar. Kring denna utvecklas en serie stora rum som var för sig äger närmast exempellöst stor kraft. En allt igenom välgjord arkitektur med precisa detaljlösningar, där materialuttryck tänjs och konstruktioner utmanas. – ur juryomdömet.

Arkitekt: Brisac-Gonzalez Architects, London, genom arkitekter RIBA Cecile Brisac och Edgar Gonzalez i samarbete med FS arkitekter genom arkitekt SAR/MSA Sven Magnus Sjögren.
Beställare: Statens Fastighetsverk genom Peter Ohrstedt.

Södertörns högskolebibliotek. Fotograf: Ulf Celander

Södertörns högskolebibliotek. Fotograf: Ulf Celander

Södertörns högskolebibliotek i Huddinge

För en elegant gestaltad byggnad med rika rumsupplevelser. Likt ett tredimensionellt pussel med lekfulla skalförskjutningar växlar mycket låga takhöjder med oändlighetsblickar flera våningar upp – alltid med utgångspunkt från människans storlek. Den stora läsesalen hänger likt en Faradays bur i bibliotekets hjärta, hemlighetsfullt och vackert.

De väl sammansatta fasaderna växlar utseende med väder- och ljusförhållanden och fullföljer i en spegling högskolebyggnadens oavslutade halvcirkelform. Karaktärsfulla är de likafullt, med ett tveklöst nutida uttryck parat med referenser till den klassiska arkitekturens ordningar. – ur juryomdömet.

Arkitekt: Malmström & Edström arkitektkontor genom arkitekt SAR/MSA Christer Malmström.
Beställare: Stiftelsen Clara genom Carl Montgomery.

Övriga nominerade

Språk- och litteraturcentrum i Lund av White arkitekter med beställaren Akademiska hus i Lund AB.
Postens huvudkontor i Solna av BSK arkitekter med beställarna Postfastigheter och AP fastigheter.

Jury

Greger Dahlström, arkitekt SAR/MSA
Anders Landström, arkitekt SAR/MSA
Vanja Knocke, arkitekt SAR/MSA
Helena Tallius Myhrman, arkitekt SAR/MSA