KAN – meeting point for newly arrived architechts - Sveriges ArkitekterSveriges Arkitekter
Sveriges Arkitekter

 

Projektet KAN startade i Göteborg hos Kjellgren Kaminsky som ville skapa en mötesplats för nyanlända arkitekter och svenska arbetsgivare i kölvattnet av flyktingkrisen. KAN står för kontaktyta arbetssökande nyanlända. I december 2015 bjöd arkitektkontoret in till en träff på kontoret för arbetssökande utrikesfödda arkitekter.

Ett femtontal arkitekter och ingenjörer som man fått kontakt med genom arbetsförmedlingen och träffen följdes upp av ett mingel med 15 olika arbetsgivare. Förhoppningen var att initiativet skulle sprida sig till andra städer och branscher.

Arkitekterna Krook & Tjäder tog upp stafettpinnen och startade KAN Connect i februari/ mars 2016 i Stockholm. KAN Connect står för kontaktyta arbetssökande nya svenskar, och drygt 100 personer kom till den första träffen och ungefär lika många kom till det efterföljande minglet med 13 arbetsgivare.

Nu är det dags igen, och denna gång arrangeras programmet hösten 2016 och våren 2017 gemensamt av Kjellgren Kaminsky och Krook & Tjäder med Sveriges Arkitekter som medarrangör. Träffar kommer att arrangeras i Göteborg, Stockholm och Malmö. För att anmäla dig, eller ditt företag, se länk nedan.


The KAN Project started in Gothenburg by Kjellgren Kaminsky i december 2015, and was picked up in Stockholm by Krook & Tjäder in February/ March 2016. Now we are planning a new set of events, and with the help of Sveriges Arkitekter Skåne we will add Malmö.

The main focus of the project is to create a meeting space for jobseeking foreign qualified architects looking for work, and employers seeking to recruit new talent. Secondly, it is an opportunity to learn more about working as an architect in Sweden. And finally, it’s an opportunity to expand your network.

Sounds interesting? For more information, and registration, please see below under the city closest to you.