Reseskildring från Japan - Sveriges ArkitekterSveriges Arkitekter
Sveriges Arkitekter

En reseskildring av KTH-studenterna Gustav Lundström och Jakob Lif från en två veckor lång vistelse i Japan med stöd av Ernst Hawermans stipendiefonds resestipendium, 2017.

Studieresans syfte var att undersöka framstående samtida japansk arkitektur med fokus på museum och andra publika byggnader, med avsikten att utveckla ett starkare förhållningssätt till den optimala enkelhet som utvecklats inom den moderna Japanska arkitekturen. Målet var att bilda en uppfattning om den estetik och det förhållningssätt som grundar sig på ett starkt ställningstagande till insiktsfullhet om människans behov i samspel med avtrycket nya arkitektoniska element ger en miljö. Resans kärna var en jämförelse mellan tre nu levande arkitekters verk, Yoshio Tanigushi, Hiroshi Naito och Terunobu Fujimori.

Läs hela reseberättelsen här