Jämställdare löner i arkitektföretagen - Sveriges ArkitekterSveriges Arkitekter
Sveriges Arkitekter

Ulrik Östling—29 Apr 2016

Sveriges Arkitekters löneenkät för 2015 visar att löneskillnaderna mellan kvinnor och män har minskat i alla kategorier utom för nyutexaminerade. Där får kvinnorna 50 kronor lägre medianlön medan det enligt 2014 års enkät inte fanns några löneskillnader alls mellan könen.

I den största gruppen, handläggande arkitekter, har skillnaden i medianlön minskat från 1200 kronor till 500 kronor, alltså mer än halverats. Även när det gäller medverkande arkitekter har skillnaden minskat, men tyvärr bara med 215 kronor, vilket innebär att det fortfarande skiljer 700 kronor.

Det är glädjande att skillnaderna minskar, men i den bästa av världar ska det inte finnas några löneskillnader mellan könen när de har samma utbildning, erfarenhet och arbetsuppgifter. Mycket tyder på att skillnaden i lön beror på att kvinnor tar större ansvar för barnen genom att ta ut merparten av föräldraledigheten. En frånvarande medarbetare, oavsett anledning, får ofta en sämre löneutveckling under bortovaron eftersom hen inte kan peka på några arbetsprestationer. Ett mer jämlikt uttag av föräldraledigheten skulle leda till ytterligare utjämning av löneskillnaderna mellan könen.

Siffrorna visar att branschen är på rätt väg, men det krävs ytterligare insatser till exempel i form av lönekartläggningar för att göra arbetsgivarna uppmärksamma på att unga kvinnor riskerar att halka efter lönemässigt i samband med föräldraledigheter. För nyutexaminerade kvinnor gäller det att vara tuffa när de förhandlar sin första lön och verkligen framhålla sina förtjänster och ambitioner.

Ulrik Östling är Sveriges Arkitekters förhandlingschef

Skriv kommentar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *