Jämställd lön för arkitekter - Sveriges Arkitekter
Sveriges Arkitekter

Foto: Keyur Hardas

Sveriges Arkitekters lönestatistik baseras på löneenkät till medlemmar i förbundet. De senaste fem åren uppvisar ingångslönerna mycket små skillnader mellan kvinnor och män. För arkitekter som tog examen 2017 ligger ingångslönen 300 kronor högre för kvinnor än för män; 31 800 kronor mot 31 500 kr.

 År Kvinnor Män Median
2017 31800 kr 31500 kr 31550 kr
2016 30500 kr 30500 kr 30500 kr
2015 30100 kr 30300 kr 30100 kr
2014 29700 kr 29700 kr 29700 kr
2013 29300 kr 29300 kr 29300 kr

Även resten av karriären är löneskillnaderna små mellan kvinnor och män. Efter småbarnsåren ligger kvinnors lön lägre än män. Kvinnor arbetar deltid i större utsträckning än män och har tagit föräldraledigt i större utsträckning och drabbas av ”frånvarostraff” genom sämre löneutveckling.  För gruppen arkitekter födda 1950-54 är löneskillnaderna som störst. En förklaring kan vara att kvinnor i den något äldre delen av arkitektkåren inte nått chefspositioner i samma utsträckning som män.

 Födelseår, 5-årsgrupper Kvinnor Män
1990-1994 32000 kr 32300 kr
1985-1989 34400 kr 34600 kr
1980-1984 39000 kr 38500 kr
1975-1979 42500 kr 42300 kr
1970-1974 45800 kr 46000 kr
1965-1969 47604 kr 49600 kr
1960-1964 48050 kr 49900 kr
1955-1959 49500 kr 50326 kr
1950-1954 48500 kr 53100 kr

I Sacos rapport om akademikers livslöner är arkitekter en av endast två grupper där lönerna är jämställda mellan män och kvinnor. Sett till samtliga akademikergrupper tjänar akademikermän 16 procent mer efter skatt än kvinnliga akademiker under livet. För arkitekter och veterinärer är livslönen i princip jämställd.

den här sidan har vi samlat Sveriges Arkitekters material om löner. Både du som är anställd, företagare och student hittar artiklar som hjälper dig att få eller sätta den bästa tänkbara lönen. En del av materialet är enbart till för medlemmar och ligger därför bakom inloggning.