Jacob Sahlqvist: Satsa på exporten - Sveriges ArkitekterSveriges Arkitekter
Sveriges Arkitekter

24 Feb 2016

Sveriges Arkitekter. Sveriges Arkitekter har tagit steget fullt ut och blivit arkitekternas branschorganisation. I år tar vi ett rejält kliv framåt med en stor exportsatsning och vi uppmanar företagen att också ta ett kliv – utanför Sveriges gränser.

För även om branschen går på högvarv måste arkitektföretagen rusta för svackor. En förbättringspotential för oss i kåren är att dra nytta av internationaliseringen och exportera tjänster.

Förbundet jobbar därför fokuserat med att lägga en långsiktig plattform under 2016. Vi har fått draghjälp av att regeringen har utsett arkitektur till en av de kreativa näringarna.

I höstas drog vi igång arbetet genom att i samarbete med STD, Svenska Teknik & Designföretagen, göra en fördjupning av regeringens exportstrategi. Vi deltar även i ett symposium på svenska ambassaden i Tokyo, Ecobuild i London, möbelmässan i Milano och Venedigbiennalen.

Exportsatsningen är till för att stötta medlemsföretag som vill ta steget men inte har tillräckliga ekonomiska och organisatoriska muskler. Vi gör den för att vi är förvissade om att det är rätt väg att gå för svenska arkitektföretag. Den skandinaviska traditionen av bra vardagsarkitektur, tillsammans med vår kompetens inom hållbarhet, är idag internationellt efterfrågad inom framför allt vårdarkitektur och stadsplanering. Vi måste utnyttja det!

Det ställer nya krav på den egna verksamheten, men erfarenheterna ger också nytta på hemmaplan. För att lyckas internationellt måste vi förstå vår omvärld, marknaden och förutsättningarna. Och bli ännu bättre på att kommunicera våra produkter. Vi har anledning att vara stolta över vad vi gör!

En utlandssatsning är alltid en långsiktig investering. Det behövs kunskap och erfarenhet att hitta vägar in på nya marknader.

Det innebär att vi gör detta tillsammans. Enskilda företag kan göra avtryck, men om vi ska stärka bilden av det svenska arkitekturvarumärket måste vi stötta varandra.

Läs mer om konjunktur och exportstrategi på arkitekt.se/bransch