Ingen myndighet för Gestaltad livsmiljö? - Sveriges Arkitekter
Sveriges Arkitekter

Tobias Olsson—28 apr 2016

Regeringen berättar i ett pressmeddelande att de vill förstärka ArkDes roll som nationellt arkitekturmuseum och stärka ArkDes nyckelroll för arkitekturpolitiken.

Kulturministern lyfter fram Kerstin Brunnbergs goda arbete och att hon ser potentialen i att fortsätta utveckla verksamheten och att ArkDes ”ska vara den nationella kulturarvsinstitution som den svenska arkitekturen förtjänar”.

Detta kan betyda en hel del saker.

Att det inte blir en ny myndighet för gestaltad livsmiljö, som utredningen föreslår, verkar därmed stå klart. Men även att ArkDes ska arbeta som ett nationellt arkitekturmuseum och arbeta med arkitekturpolitiken borde ju betyda att regeringen tar ett stort steg mot att dela upp arkitektur, form och design som Sveriges Arkitekter förespråkade i vårt remissyttrande till utredningen Gestaltad livsmiljö. Men regeringen presenterade dock inget kring vad som kommer ske med form och design. Om ArkDes blir Ark så att säga så behöver ju Des tas om hand någon annan stans. Kanske får vi svar på det inom kort, men ett stalltips är väl ändå Nationalmuseum, möjligtvis tillsammans med andra myndigheter. Nationalmuseum har ju också en byline nu för tiden för delar av sin verksamhet; Nationalmuseum Design.

Det verkar också stå klart att ArkDes framöver även ska fortsätta med sitt ”mötesplatsuppdrag” även om regeringen väljer att uttrycka det i termerna främjande, samverkande och debatterande verksamhet.

ArkDes uppdrag (instruktion) kommer att ses över, men troligtvis även andra myndigheters instruktioner. Regeringen skriver att ”justeringar av ArkDes uppdrag och gränsdragningen gentemot andra myndigheters ansvarsområden kan komma att behöva göras”. Just gränsdragningen här är ju intressant i relation till den nya arkitekturpolitik som regeringen arbetar fram nu. Det handlar förhoppningsvis bland annat om Boverkets roll i relation till ArkDes, som två viktiga myndigheter för en kraftfull arkitekturpolitik.

Att regeringen väljer att skicka ut detta pressmeddelande nu beror antagligen på att de behöver komma i gång med rekryteringen av en ny chef då Kerstin Brunnberg slutar i sommar. För att hitta en ny chef behöver de rimligtvis veta vad hen ska vara chef över. Nu håller vi tummarna för att rekryteringen av en ny chef går så bra som möjligt.