Ingen kommer undan globaliseringen - Sveriges ArkitekterSveriges Arkitekter
Sveriges Arkitekter

Lena Eriksson—22 Dec 2014

I mitt inledningstal på årets Arkitekturgala talade jag om hur globala trender slår igenom allt snabbare och att det är en överlevnadsfaktor att ha omvärldskoll. Världen står inför enorma utmaningar och vi och vår bransch kommer inte undan dem. En rapport från regeringens kansli för strategisk analys visar att 3,2% av världens befolkning är på flykt eller flyttar från landsbygd till stad. Det betyder att 232 miljoner människor är utan ett hem och en trygg bostad.

Vi måste bli bättre på att se möjligheterna och ta fler steg där vi agerar på den internationella arenan. Svensk kompetens och kunnande behövs och med gemensamma krafter kan den svenska samhällsbyggnadsbranschen bidra.

I Sverige handlar det om integration, stadsutveckling och att verka för en levande landsbygd. I världen om att många kommer behöva flytta från sina hem inom 40 år. Inte på grund av fattigdom utan för att det faktiskt inte går att bo kvar på grund av klimatet!

Rapporten visar också att matpriserna kommer att fördubblas de kommande tio åren globalt sett och att vattenbristen blir akut i delar av världen. Även här kan vår bransch samla sig kring vägar att odla, rena vatten, distribuera mat, etcetera. Mycket talar för att Sveriges vattenresurser blir den nya oljan.

Under galan lyftes internationella exempel som vi kan lära av och även kloka lösningar på hur vi kan bidra. Allt från visionära bostadsskrapor, socialt hållbart byggande och ”most liveable citiy” till insiktsfulla diskussioner mellan politiker, byggherrar och arkitekter.

Det blev en bra utdelning med byggherrar som talade om hållbar livsmiljö, vikten av samverkan och att vi måste bli bättre på att sätta människan i fokus. Våra inbjudna politiker talade om behovet att skapa rätt förutsättningar för att bygga långsiktigt och med kvalitet.

Vi genomför Arkitekturgalan för att visa och diskutera det som händer i vår omvärld. Hur kan vi lära av andra länders/arkitekters lösningar och vilka svar kan vi själva erbjuda? Globala trender slår igenom allt snabbare och det är en överlevnadsfaktor att ha omvärldskoll. Den kollen vill Sveriges Arkitekter bidra med genom att dela med sig till hela branschen!

För er som inte hade möjlighet att vara på plats under dagen kan ni ta del av alla föreläsningar som finns som filmer