Imagine Open Skåne 2030 - utställning - Sveriges ArkitekterSveriges Arkitekter
Sveriges Arkitekter

arkse

Den öppna idétävlingen IMAGINE Open Skåne 2030 är vår stora satsning 2015-2016! Vi är överväldigade – över 60 tävlingsförslag har inkommit! Juryn har sammanträtt och vinnare och pristagare presenteras på Mötesplats Skåne den 19 augusti.

Nu finns alla förslag utställda på Form/Design Center till den 12 juni!

Välkomna!