I helheten ligger början - Sveriges Arkitekter

Johanna Strömbäck—17 jun 2014

Hur ska jag börja? Det finns många teman att skriva om när det gäller arkitektur, arkitekturens tillstånd i samtiden och behovet av konkreta åtgärder för att byggd miljö ska vara levbar och främja liv.

Nota bene att den breda arkitektursyn jag utgår ifrån innebär högsta möjliga medvetenhet om byggd miljö, ur alla dess aspekter och dimensioner. (Det går ju för livsmedelsområdet, så varför skulle det inte gå för byggd miljö?) En annan utgångspunkt är kunskapsperspektivet och praktiken. Arkitektur är praktik, med ansvar att axla ett tungt och löpande teoretiskt arbete att bygga språk, utvärdera befintligt och analysera arbetsprocesser.

Här är bara några exempel på frågor vi som kår behöver hålla igång:

Vad är egentligen hållbart för människor, samhällen och planeten, och inte ett dolt uttryck för en parts egenintresse eller begränsning?

Vilken kunskap behöver vi få fram, nu? Hur utvecklar vi den på bästa sätt? Hur får vi in den i omloppsbana?

Vad är ett bruks-språk? Vad vill vi arkitekter säga och hur kommunicerar vi det med språk och bild?

Dessa frågor förtjänar att dryftas i ett ständigt flöde, tillgängligt och begripligt för allmänheten, i direkt närhet till rum där beslut fattas. Vi vet alla att så inte sker. Den allmänna kunskapen om arkitektur och vilka roller den spelar är generellt sett låg – även där beslut tas. För att på allvar värna att den här planeten håller för framtida generationer krävs ett långt större ansvarstagande och betydligt högre grad av medvetna insatser av oss som arbetar med byggd miljö, än vad som sker idag. Detta gäller inte bara struktur och miljöaspekter – vad och hur det byggda möjliggör tillstånd och aktiviteter, utan också tilltal och uttryck – vad som kommuniceras och för vem.

Så – det var ju en nätt liten inledning på det här bloggandet. Att på ett galet ”naivt” sätt ge sig i kast med att greppa över HELA kakan. Men ja, jag står för det. Jag är nämligen fullt och fast övertygad om att det är så precis så enkelt och så komplicerat det måste vara. Först när hela bilden ligger framme kan vi börja komma till rätta med trögheter och bristande kvaliteter inom samhällsbyggandet. Då kan vi börja gräva i enskilda delproblem, som alla rimligen måste syfta till att ligga i fas med tiden, vid verkligt genomförande och verkliga resultat.

/Lisa Daram

Arkitekt, debattör och chef för forskningsstiftelsen Arkus.

Skriv kommentar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *