Hur blir jag arkitektstudent? - Sveriges ArkitekterSveriges Arkitekter
Sveriges Arkitekter

Genom att söka till någon av de olika arkitektutbildningarna runtom i Sverige är du ett steg närmare! Välj vilken av inriktningarna du vill gå och gå sedan in på deras hemsida för att läsa mer om vilken behörighet du behöver och hur du ansöker. I vissa fall behöver du göra antagningsprover men i vissa fall söker du endast med dina betyg.

Vill du bli inredningsarkitekt? Sök då till: 
Konstfack eller HDK  

Vill du bli planeringsarkitekt? Sök då till: 
BTH

Vill du bli byggnadsarkitekt? Sök då till:
KTH, Chalmers, Lunds tekniska Högskola eller Arkitekthögskolan i Umeå

Vill du bli landskapsarkitekt? Sök då till:
SLU Alnarp eller SLU Ultuna

Utbildningen till arkitekt och landskapsarkitekt omfattar 300 poäng, det vill säga fem års studier. Utbildningen till inredningsarkitekt och planeringsarkitekt omfattar en kandidatnivå om 180 poäng och en masternivå om 120 poäng, det vill säga tre plus två års studier. Alla utbildningar inom arkitekturområdet är uppbyggda kring projekt och undervisningen är till en stor del problemlösningsbaserad. Under hela utbildningstiden spelar de regelbundet återkommande kritiktillfällena en stor roll. Feedback och respons på kreativa lösningar och formgivning ses som avgörande för utvecklingen av de förmågor och kunskaper du behöver för att arbeta som arkitekt. Förutom projekten består utbildningen av ett antal ämneskurser som arkitekturhistoria och materialkunskap.

Vill du studera utomlands? Kika in på studera.nu för att hitta likvärdiga utbildningar utomlands.