Holfelt & Partner - Sveriges ArkitekterSveriges Arkitekter
Sveriges Arkitekter

9 Apr 2018

Holfelt & Partner Arkitekter söker en ung driven arkitekt.
Du blir en betydelsefull person för företagets vidare framgång.

Holfelt & Partner Arkitekter har ett starkt kundregister med professionella beställare.
Detta ställer krav men ger också en stor kunskap tillbaks.
Hög kvalitet präglar processer och projekt vilket sätter fokus på hög kompetens hos den individuella medarbetaren.

Hos Holfelt & Partner Arkitekter har du möjlighet att vidareutveckla din egen kompetens samtidigt som du bidrar med din kunskap till företaget.
För oss är samarbete, flexibilitet, engagemang och förmåga att ta egna initiativ viktigt.

Företaget har idag 7 st heltidsanställda arkitekter. 4 st av medarbetarna har mer än 15 års arbetslivserfarenhet.

Vi arbetar med de senaste programvarorna från Autodesk och Adobe.

Våra pågående projekt är bl a:
– Detaljplaner och utredningar
– Kontorshus och lokalanpassningar
– Industrier och logistikanläggningar
– Handelsområden och handelsbyggnader
– Flerbostadshus och centrumbebyggelse
– LSS boenden

Vår hemsida håller på att uppdateras och är ännu inte öppen för externa.
Du är därför väldigt välkommen att höra av dig för frågor.
Sänd din CV så svarar vi och om din profil känns rätt så ses vi på vårt kontor för ett personligt möte.

Staffan Holfelt, VD
Telefon: 0707-96 81 06
E-post: staffan.holfelt@holfeltarkitekter.se