Holfelt & Partner Arkitekter söker ung arkitekt i Malmö - Sveriges ArkitekterSveriges Arkitekter
Sveriges Arkitekter

8 Feb 2019

Ung arkitekt i Malmö
Holfelt & Partner Arkitekter är inne i ett generationsskifte och söker därför ytterligare en ung driven arkitekt.
Du blir en betydelsefull person för företagets vidare framgång.

Holfelt & Partner Arkitekter har ett starkt kundregister med professionella beställare. Detta ställer krav men ger också en stor kunskap tillbaka.
Hög kvalitet präglar våra processer och projekt vilket sätter fokus på hög kompetens hos den individuella medarbetaren.

Hos Holfelt & Partner Arkitekter har du möjlighet att vidareutveckla din egen kompetens samtidigt som du bidrar med din kunskap till företaget.
För oss är samarbete, flexibilitet, engagemang och förmåga att ta egna initiativ viktigt.

Företaget har idag sju heltidsanställda arkitekter.

Du är utbildad arkitekt som har erfarenhet från arkitektkontor i Sverige och vill komma vidare.
Vårt absoluta krav är att du har arbetat i Revit.
Illustrationer och visualiseringar kommer att vara en stor del av ditt arbete.
Vi arbetar med de senaste programvarorna från Autodesk och Adobe samt vissa visualiseringsprogram.

Våra pågående projekt är bl a:

  •  Detaljplaner och utredningar
  •  Kontorshus och lokalanpassningar
  •  Handelsområden och handelsbyggnader
  •  Flerbostadshus och centrumbebyggelse
  •  LSS boenden
  •  Industrier och logistikanläggningar

Välkommen med frågor och ansökan!
Staffan Holfelt, VD
Telefon: 0707-96 81 06

E-post: staffan.holfelt@holfeltarkitekter.se