Har universitet och högskolor ansvar att motverka antidemokratiska rörelser? - Sveriges ArkitekterSveriges Arkitekter
Sveriges Arkitekter

ArkitektStudenterna—4 Jul 2014

Har akademien ett särskilt ansvar för att motverka antidemokratiska rörelser?
Sveriges universitetslärarförbund, SULF, seminarium i Almedalen tisdag juni 1.

Expos chefredaktör Daniel Poohl konstaterade att akademin kan bidra dels med historiska perspektiv men också genom att med mer empiriska metoder avfärda farliga nidbilder. En historisk kontext kan uppmärksamma de faror som rasism hotar med, exempelvis går det att dra paralleller mellan nidbilder av folkgrupper i dag och de som judarna utsattes för under förintelsen. Samtalet handlar också om huruvida antirasistiska krafter får propagera på högskolan. Från publiken konstaterade en rektor från Trollhättan att högskolan har värdegrunder utarbetade på EU-nivå som stödjer motverkande av antidemokratisk propaganda, men att den inte är särskilt känd. Edda Manga, filosofie doktor i idéhistoria, och Paulina de los Reyes, professor i ekonomisk historia pratade också om att det är viktigt att det måste finnas ett högt tak inom högskolan och att alla åsikter måste kunna diskuteras under exempelvis seminarier, men att det bör vara skillnad när det kommer till ren propaganda inom campusområden.

/Axel Cederholm, ArkitektStudenterna KTH