Göteborgs Stads Park- och naturförvaltning - Sveriges ArkitekterSveriges Arkitekter
Sveriges Arkitekter

Göteborgs Stads Park- och naturförvaltning annonserar om en projekttävling avseende Götaplatsen i Göteborg och efterfrågar gratis skisser i intresseanmälan. Läs Sveriges Arkitekters brev här.

Kontaktperson Sveriges Arkitekter: Rita Georgiadis

Sveriges Arkitekters brev till Göteborgs Stads Park- och Naturförvaltning 2015-09-03

Tävlingsregler

Göteborgs Stads Park- och Naturförvaltning anser att urvalskriterierna är utformade inom ramen för den handlingsfrihet som LOU ger upphandlande myndigheter. Läs svaret nedan.

Göteborgs stads svar till Sveriges Arkitekter 2015-09-10