Glöm inte svara på Kandidatenkäten - Sveriges ArkitekterSveriges Arkitekter
Sveriges Arkitekter

Kandidatenkäten är skapad för att vi vill höra just din röst om hur de första tre åren på din arkitektutbildning varit. Enkäten går ut till alla arkitektstudenter i årskurs 3, på Sveriges 10 olika arkitektutbildningar, och den är ett viktigt och värdefullt verktyg för att lyfta studenternas perspektiv på utbildningarnas innehåll och genomförande.

Vi vill visa dig varför det är viktigt att just du svarar på enkäten, så ta en minut och titta på den här filmen, och så hoppas vi att du är övertygad sen:

Varför svara?

Sveriges Arkitekter och ArkitektStudenterna, som är avsändare till den här enkäten, är måna om att få ta del av den bild du har av din utbildning och svaren används aktivt som underlag för bevakning och påverkan av utbildningarna. Enkätsvaren kommer sammanställas och presenteras på Utbildningsforum som anordnas den 14 oktober i år.

Du väljer själv vilken tid du lägger på att svara på enkäten, men att du svarar gör en enorm skillnad för genomslagskraften och användbarheten av resultatet. En hög svarsfrekvens på frågorna ger hög trovärdighet, som i sin tur ger större möjligheter att påverka.

 PS Genom att fullfölja enkäten är du också med i utlottningen av fem presentkort á 1000 på konst-/arkitektmaterial.

Har du inte fått länken till enkäten till din mail? Kontakta johanna.good@arkitekt.se så skickar vi den till dig direkt.