Gestaltad livsmiljö blir ännu viktigare! - Sveriges ArkitekterSveriges Arkitekter
Sveriges Arkitekter

Tobias Olsson—5 Mar 2015

Idag fattade regeringen beslut om tilläggsdirektiv till utredningen Gestaltad Livsmiljö – en ny politik för arkitektur, form och design. Det är toppen ur flera aspekter.

Först för att utredningen, som tillsattes av den förra regeringen, därmed även har denna regering som avsändare. Sittande regering bekräftar utredningen och lägger till det den tycker saknas. Och det är den andra aspekten kommer in – det är två viktiga tillägg.
    • Det ena tillägget handlar om hur arkitektur, form och design kan bidra till en hållbar samhällsutveckling. Stor fråga, absolut, men regeringen hänvisar även till viktiga slutsatser i Delegationen för hållbara städers arbete (som för övrigt legat i en byrålåda alldeles för länge). Juryarbetet kring 2014 års Planpris gör sig påmint!
    • Det andra tillägget handlar om att analysera och lämna förslag på hur processer kring arkitektur, form och design i högre grad kan präglas av dialog och delaktighet. Regeringen menar att det är viktigt att brukaren är delaktig för att nå rätt resultat. Det är givetvis så. Den exemplifierar med skolmiljöer, som inte alltid utformas med utgångspunkt i vad som gagnar elevernas inlärning, välmående och hälsa. Den hävdar, att för att vara delaktig i beslut som rör gestaltningen av barns och ungas livsmiljöer behöver dessa få kunskap om och lära sig att förstå arkitektur-, form- och designområdet. Det är en fråga som Sveriges Arkitekter har drivit länge.

Regeringen avslutar med en annan viktig poäng som inte minst jag har pratat om vid många tillfällen: ”En hög takt i bostadsbyggandet, i synnerhet i regioner med bostadsbrist, är ett viktigt mål som inte kan åsidosättas. Detta mål behöver dock inte vara oförenligt med arkitektonisk kvalitet och ett större medborgarinflytande.”

Är vi helt nöjda med detta?

Nej.

Skulle vi vilja ha med ännu fler saker?

Ja. Vår lista innehåller säkert 20 fler punkter. Men det är bra nog. Så här nära en förnyad arkitekturpolitik har vi inte varit på denna sida millenniet. Nu väntar vi ivrigt på resultatet i oktober.

Ladda ner tilläggsdirektivet: