Gävle kommun söker planeringschef, markstrateg och exploateringsstrateg till Kommunledningskontoret. - Sveriges ArkitekterSveriges Arkitekter
Sveriges Arkitekter

11 Aug 2017

Gävle växer och har passerat 100 000 Gävlebor. Vi bygger och exploaterar och tar sikte för 120 000 Gävlebor till år 2030. Vi söker nu planeringschef, markstrateg och exploateringsstrateg till Kommunledningskontoret. Läs mer och ansök på www.gavle.se/ledigajobb

Gävle Kommun