Gaturutnätets utveckling, besök i Florens och i New York - Sveriges ArkitekterSveriges Arkitekter
Sveriges Arkitekter