Fyra nya adjunkter till SLU Alnarp - Sveriges ArkitekterSveriges Arkitekter
Sveriges Arkitekter

6 Dec 2017

Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning driver kurser och utbildningar som bidrar med kunskap om landskapets och stadens utformning, planering och gröna strukturer. Vi söker dig med intresse för att möta nyfikna studenter, engagerade kollegor och som vill utvecklas som pedagog.

Vi ger kurser i landskapsarkitekt-, landskapsingenjörs- och trädgårdsingenjörsutbildningarna samt kurser i två mastersprogram.

  • Universitetsadjunkt med inriktning mot landskapsarkitekturens vegetationsbyggnad och växtkännedom
  • Universitetsadjunkt med inriktning mot landskaps- och samhällsplanering
  • Universitetsadjunkt med inriktning mot landskapsarkitekturens och stadsbyggandets sociala aspekter
  • Universitetsadjunkt med inriktning mot landskapsarkitekturens visuella kommunikation och formlära

Sista ansökningsdag: 31:a januari 2018

Ansök här