Behåll ditt medlemskap efter studietiden - Sveriges ArkitekterSveriges Arkitekter
Sveriges Arkitekter

Äntligen examen! När du ska ut i arbetslivet kan du enkelt gå från studentmedlemskap till att bli aktiv medlem. Det enklaste sättet att bli aktiv medlem är att scanna in ditt examensbevis och skicka det till vår medlemsservice. Du vet väl att du endast betalar halv avgift hela första året som aktiv medlem – 165 kronor i månaden istället för 330 kronor. Tänk också på att du behöver vara aktiv medlem för att ha rätt till vår inkomstförsäkring.

För att bli aktiv medlem är det några kriterier du ska uppfylla. Du måste ha en av följande:

  • Avlagt kandidatexamen eller i huvudsak slutfört utbildningskraven för yrkesexamen vid utgången av sjätte året efter inskrivningsåret.
  • Yrkes- eller masterexamen.

Du kan ha fortsatt studentmedlemskap efter sex år om du fortfarande i huvudsak är studerande. Det måste du själv ansöka om. Sådant studentmedlemskap beviljas för ett år i taget. Om du studerar Arkitektur och Teknik på Chalmers och tar civilingenjörsexamen upphör medlemskapet.

PS. Glöm inte att gå med i a-kassan när du får jobb!