Förslag 39 Kärnhusen – en skärningspunkt - Sveriges Arkitekter
Sveriges Arkitekter