Arkitekturgalan 2016. Foto: Jonas Eriksson

Nu tillsätts våra prisjuryer av Sveriges Arkitekters akademier. De sju juryerna är:
Kasper Salin-priset, Villapriset, Planpriset, Sienapriset (landskap), Guldstolen (inredning), Bostadspriset och Kritikerpriset.

Ungefär två personer i varje jury byts ut varje år och akademierna strävar efter att juryerna ska representera ett brett spektrum av personer med olika perspektiv och utgångspunkter.

Var med och ge förslag på personer. Anmäl dig själv eller någon du känner innan den 18 januari.

Föreslå här!

Jag föreslår följande person

Vilken jury

Kort motivering

Jag som föreslår heter