Almedalen - Sveriges ArkitekterSveriges Arkitekter
Sveriges Arkitekter

Arkitekturträdgården 2019 fanns som vanligt på Strandgatan 16 i Visby. Den 1-3 juli, kunde alla lyssna på plats eller följa oss här för live-streaming. Nedan hittar ni årets program för de tre fullspäckade dagarna med intressanta föreläsningar, paneldebatter, avslöjanden av tävlingar och besök av beslutsfattare, branschföreträdare och kollegor.

Sveriges Arkitekter hade  i år två egna seminarier och ett gemensamt med HSB. Övriga programpunkter i Arkitekturträdgården hittar du HÄR


Tisdag 2 juli kl.10:00-10:45

Arkitekturpolitiken i handling – det är i kommunerna det händer

Sverige har en ny nationell arkitekturpolicy och nu bubblar det i kommunerna. Allt fler kommuner inser värdet att ta fram handlingsplaner för hur arkitektur av hög kvalitet ska säkras när städer byggs ut. Men hur ser de dessa policys ut?

Arkitektur, hållbarhet och kvalitet går hand i hand. För att få en bra byggd miljö behöver kommuner ha en strategi och en vision. En arkitekturpolicy gör visionen konkret. Fler och fler kommuner ser värdet med en arkitekturpolicy och Sveriges Arkitekter har i en helt ny rapport kartlagt kommunernas arbete. Hur många kommuner har en arkitekturpolicy? Vilka strategiska vägval har gjorts? Hur får en arkitekturpolicy genomslag och undviker att bli en hyllvärmare? Rapporten presenteras och ett antal olika kommuner berättar om sina strategier.

Medverkande:
 • Helena Bjarnegård, Riksarkitekt, Boverket
 • Holger Nilsson, Utredare, Sveriges Arkitekter
 • Christer Larsson, Stadsbyggnadsdirektör, Malmö
 • Tobias Olsson, Förbundsdirektör, Sveriges Arkitekter

Tisdag 2 juli kl.11:00-11:45

Stadsutveckla med kvalitet – vilka är framgångsfaktorerna?

Vid bostadsbrist är risken stor att det kompromissas med gestaltning, material och funktion i det som byggs. Kvantitet sätts före kvalitet. Men det finns kommuner där det byggs både mycket och vackert. Hur är det möjligt för kommuner att förena en hög byggtakt med goda villkor för arkitekturen?

Under seminariet diskuteras frågan utifrån ett index framtaget av Sveriges Arkitekter och HSB – Årets arkitekturkommun. Index tas fram genom en enkät, ställd till Sveriges arkitektkår, tillsammans med offentlig statistik från SCB och Boverket. Under seminariet avslöjas vilka svenska kommuner som kan konsten att stadsutveckla med kvalitet – och vi som är på plats får inspireras av representanter från kommuner som lyckats och tillgodogöra oss deras framgångsrecept.

Medverkande:
 • Tatjana Joksimović, Förbundsordförande, Sveriges Arkitekter
 • Alf Brydolf Berg, Utredare, Evimetrix
 • Pernilla Bonde, VD, HSB Riksförbund
 • André Johansson, Moderator, HSB

Onsdag 3 juli kl.14:00-14:45

Bygga klimatsmart – vilka verktyg finns?

Byggsektorn står idag för en femtedel av de nationella koldioxidutsläppen. Klimattänket måste in i alla led och byggnader måste redan i designfasen bli mer klimatsmart för att tackla klimatförändringarna.

Kunskap om klimatpåverkan är en grundläggande förutsättning i alla processer för de nya områden vi bygger och planerar. Men vad finns det för verktyg idag och var finns pionjärerna? Här i Visby pågår exempelvis ett pilotprojekt för att ta fram Sveriges första NollCO2-byggnad. Kom och hör mer om certifieringar, livscykelanalyser och klimatdeklarationer.

Medverkande:
 • Elin Olsson, Statssekreterare, Finansdepartementet
 • Alexander Landborn, Hållbarhetsansvarig, LINK arkitektur
 • Margareta Wilhelmsson, Samhällspolitisk chef, Sveriges Arkitekter
 • Lotta Werner Flyborg, Vd, Sweden Green Building Council
 • Martin Erlandsson, Projektledare, IVL
 • Johan Augustsson, Sverigechef, Lidl
 • Cecilia Holmström, Ordförande, Sveriges Arkitekters Hållbarhetsråd