Förbundet har bytt kostym - Sveriges ArkitekterSveriges Arkitekter
Sveriges Arkitekter

Lena Eriksson—20 Apr 2016

Sveriges Arkitekter har fått en ny grafisk profil och en ny identitet – ny logotyp, nytt typsnitt och nya färger – efter 14 år med samma utseende.

Det är inget impulsivt kostymbyte utan ryms inom det djupgående förändringsarbete som förbundet genomgått de senaste fem–sex åren. Arbetet med identiteten har pågått sedan i höstas och är i sin tur en utväxling av den omfattande analys som pågår om var Sveriges Arkitekter står idag – och är på väg.

Utvecklingen till ett branschförbund; ny webb och fler sociala medier; förstärkt facklig service; fler kurser – detta är ett axplock av det vi sjösatt. Allt fick inte plats i den gamla kostymen utan behövde en ny och nutida som rymmer och matchar vår verksamhet. Att visa att vi har flyttat fram positionerna är viktigt och synliggörs bland annat genom den nya grafiska identiteten. Jag hoppas att alla ni medlemmar kommer att uppskatta den!

Samtidigt som den nya grafiska identiteten införs jobbar vi intensivt med att påverka politiken. I första hand med utredningen Gestaltad Livsmiljö. Förslaget har fått ett blandat mottagande men vi hoppas att den, med ett antal justeringar, kan bli den nya arkitekturpolitik som praktiskt fungerar som en nationell strategi för byggd miljö. Det ni medlemmar ser från oss är främst den rad av debattartiklar vi skrivit om utredningen. Men påverkansarbetet handlar också till stor del om möten och dialog med politiker och andra beslutsfattare.

Det som sker löpande och ibland i slutna rum är inte alltid enkelt att kommunicera. Parallellt som vi lägger mycket kraft i detta arbete visar vår medlemsundersökning att förbundets politiska påverkansarbete får relativt lågt betyg – samtidigt som ni värderar frågan högst. Detta är naturligtvis något som styrelse och förbundsdirektör tar till sig. Vi funderar både på hur vi kan kommunicera det vi redan gör på ett bättre sätt och om det är mer förbundet kan göra i fråga om politisk påverkan. Mycket ska bli mer!

Jacob Sahlqvist är arkitekt SIR/MSA och förbundsordförande i Sveriges Arkitekter

Skriv kommentar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *