Förbättringar i inkomstförsäkringen från den 1 juli 2017 - Sveriges Arkitekter

Studier blir överhoppningsbar tid: Idag är endast sjukdom och föräldraledighet överhoppningsbar tid i inkomstförsäkringen. Från och med den 1 juli 2017 blir även studier överhoppningsbara. Förutsättningen för att studier ska vara överhoppningsbara i inkomstförsäkringen är att studierna är överhoppningsbara hos Akademikernas a-kassa. Förändringen gäller den som påbörjar en ny arbetslöshetsperiod hos Akademikernas a-kassa, som inleds med karensdagar, tidigast den 1 juli 2017.

Inträdesåldern i Tilläggsförsäkringen höjs till 60 år: från och med den 1 juli 2017 höjs inträdesåldern i Tilläggsförsäkringen till 60 år från 55 år. Det innebär att den som fyller 60 år 2017 kan teckna Tilläggsförsäkringen hela kalenderåret ut. Tilläggsförsäkringen har en kvalificeringstid på 18 månader och gäller t o m månadsskiftet innan man fyller 65 år. Tilläggsförsäkringen tecknas via www.inkomstforsakring.com/forbund.

Har du frågor är du välkommen att kontakta kundservice, Akademikernas Inkomstförsäkring på tel. 0770-78 20 50 eller via mail