Förbättringar i flexpension - Sveriges ArkitekterSveriges Arkitekter
Sveriges Arkitekter

Från november 2017 kommer anställda som arbetar på företag som omfattas av kollektivavtalet på Almega/STD- området (företaget är med i STD eller har hängavtal) att få en avsättning till flexpension på 0,2 procent av sin månadslön varje månad. Avsättningen kommer att göras till ITP-systemet.

Företagen har möjligheten att låta sina anställda välja om de vill avstå från flexpension. Detta ska ske tidigast den 1 november 2017 och senast den 28 februari 2018. Om en anställd väljer att avstå från flexpension får denne en höjning av den aktuella kontanta lönen med 0,2 procent. Enligt överenskommelsen mellan parterna är det dock så att den som avstår inte får del av kommande höjningar av premien till flexpension varken som pensionspremie eller som lönehöjning.

Mot denna bakgrund är det Sveriges Arkitekters uppfattning att det inte finns något att vinna på att avstå från flexpension. Vår rekommendation är därför att inte avstå.

Här kan du läsa mer om flexpensionen