Flexpension sätter avtalsrörelsen i baklås - Sveriges ArkitekterSveriges Arkitekter
Sveriges Arkitekter

Ulrik Östling—29 Mar 2016

Avtalsrörelsen på Almegaområdet har nu gått i baklås på grund av frågan om flexpension. Risken för konflikt är överhängande om inte parterna kommer överens under den här veckan (v. 13). I nuläget finns tyvärr inte mycket som tyder på det.

Unionen och Sveriges Ingenjörer med flera vill ha en kollektiv lösning medan Almega enbart kan tänka sig en individuell sådan. Samtidigt är det också oroligt på industriområdet där parterna har förhandlat under påsken. Där är det nivån på löneavtalet, det så kallade märket som är stötestenen. IF Metall, Unionen och Sveriges Ingenjörer har krävt en nivå på 2,8 procent medan Industriarbetsgivarna igår lämnade ett bud på 1,75 procent som facken nu ska ta ställning till. På industriområdet är sedan länge medlare inkallade.

Årets avtalsrörelse är den mest infekterade på många år. Man kan fundera över varför. Prognosen för svensk ekonomi ser bra ut. Arbetslösheten minskar. Företagen har högt kapacitetsutnyttjande. En del branscher, bland annat arkitektbranschen, är närmast överhettade. Det borde gå att hitta lösningar som är acceptabla för såväl arbetsgivare som arbetstagare. En omfattande arbetskonflikt riskerar att försämra framtidsutsikterna.

Ulrik Östling är förhandlingschef på Sveriges Arkitekter