Familjebostäder, Göteborg - Sveriges ArkitekterSveriges Arkitekter
Sveriges Arkitekter

Familjebostäder i Göteborg bjuder in till prekvalificering. Den som söker om deltagande ska till intresseanmälan bifoga en resumé av platsanalys med tillhörande slutsatser. Sveriges Arkitekter har tillskrivit Familjebostäder om att arkitektarbete ska utföras i uppdraget och inte i en ansökan. Läs hela brevet här:
Sveriges Arkitekters brev till Familjebostäder 2015-02-12

Kontaktperson Sveriges Arkitekter: Rita Georgiadis

 

Familjebostäder i Göteborg publicerade följande förtydligande 2015-02-17 (kurs nedan):

”Ett av våra utvärderingskriterier handlar om att upprätta en platsanalys och med den bifoga slutsatser. Vi vill förtydliga att det går bra att skicka en tidigare gjord platsanalys (resumé) från ett annat projekt.”

samt publicerad följande under publicerade ”FRÅGOR OCH SVAR” 2015-02-19 (kurs nedan):

”Fråga 18
Vi har en kompletterande fråga angående förtydligandet som gjorts angående platsanalysen. I förtydligandet står det att: ”…det går bra att skicka en tidigare gjord platsanalys (resumé) från ett annat projekt”, som ett alternativ till att upprätta en platsanalys.
Skall man tolka detta som att man kan bifoga en resumé av tidigare genomförd platsanalys, vilken plats som helst, som ett referensobjekt?
Svar
Någon typ av resumé/sammanfattning av platsanalys av tidigare projekt. Det är inte meningen att ni ska lägga ned en massa arbete utan mest för att juryn ska få en känsla av ert arbete.”