Fackklubben är företagets öra mot medarbetarna - Sveriges ArkitekterSveriges Arkitekter
Sveriges Arkitekter

Ulrik Östling—31 Mar 2015

Få företag är så genuina kunskapsföretag som arkitektkontor. Med en god beställare växer projektet fram i interaktion mellan arkitekten och uppdragsgivaren. Få företag är så beroende av sina medarbetare som kunskapsföretag.

Uttrycket ”hela balansräkningen går hem när arbetsdagen är slut” har inte myntats av en slump. De företag som lyssnar på sina medarbetare och har en god företagskultur har de största möjligheterna att rekrytera bra medarbetare och därmed bli framgångsrika och lönsamma.

Här fyller de lokala klubbarna en viktig funktion. Samtidigt som de stöttar medarbetarna i deras arbetssituation så blir de företagets öra mot personalen. När beslut och förändringar samråds och förankras hos medarbetarna driver det oftast företaget framåt på ett konstruktivt sätt. De klubbar jag besöker är nästan alltid på det klara med att en god relation till företagsledningen gynnar både företag och anställda i det långa loppet. Ett lönsamt och välmående företag ger medarbetarna trygghet och en god löneutveckling. I gengäld får företaget lojala medarbetare som hjälper till att stärka företagets varumärke.

En svensk statsminister hade favorituttrycket: Går det bra för Ludvig Svenssons gardinfabrik i Kinna går det bra för Sverige. Översatt till arkitektbranschen skulle det kunna lyda: Ett arkitektföretag med välmående medarbetare är ett framgångsrikt företag. Det borde därför vara självklart för arkitektföretag att uppmuntra lokalt fackligt arbete.

Ulrik Östling är förhandlingschef på Sveriges Arkitekter.