Workshop i skissteknik - Sveriges ArkitekterSveriges Arkitekter
Sveriges Arkitekter

Datum

2018.02.28
kl. 17.30

Tillsammans med Urban Sketchers ges möjlighet att gestalta scenarier med experimentell ljusinstallation via olika skisstekniker. Workshopdeltagare står för sitt eget material.

Arrangör:
Sveriges Arkitekter Västra Götaland (SAVG) och FORM-pilot

Mer information