Visning av Bee Urban Evolution Lab - Sveriges ArkitekterSveriges Arkitekter
Sveriges Arkitekter

Datum

2018.08.30
kl. 17.00 - 18.30

Visning av Bee Urban Evolution Lab som vann Årets Guldrum 2018 av Stockholms Arkitektförening.

Datum och tid: 30 augusti. Dörrarna öppnas kl 17.00, rundvandring pågår mellan 17.30-18.30.

Vi bjuder på dryck och lättare tilltugg innan rundvandringen. Evenemanget är kostnadsfritt. Ingen föranmälan behövs, men det är begränsat antal platser. Kom därför i tid!

Plats: Karlavägen 100, på gården. Följ skyltar (till höger i receptionen, efter en korridor upp för en trappa).

Bee Urban utmärker sig genom en verksamhet som erbjuder levande miljötjänster i stadsmiljö i form av bikupor, trädgårdar för biologisk mångfald, odlingslådor, takjordbruk och utbildningspaket inom ekosystemtjänster och urban hållbarhet.

Bee Urban arbetar med företag, kommuner och andra organisationer som vill utveckla och kommunicera sitt miljöarbete genom konkreta och innovativa insatser för stadens ekologi. Tjänsterna syftar till att främja hållbar stadsutveckling samt att informera och sprida kunskap om biologisk mångfald och hur det hänger ihop med människans hälsa och välbefinnande i växande städer.

Mer information: http://www.beeurban.se/

Evenemanget arrangeras av Stockholms Arkitektförening genom Anna Johansson och Gabriella Gustafson.