Utdelning av formvisare-stipendier - Sveriges Arkitekter
Sveriges Arkitekter

Datum

2018.03.01
kl. 17.30

Svensk Form Väst delar ut fem stipendier à 20 000 kr till västsvenska formgivare, designers och konsthantverkare som avser att ställa ut internationellt under 2018.

Arrangör:
Sveriges Arkitekter Västra Götaland (SAVG) och FORM-pilot

Mer information