Utbildning i lagkraven kring tillgänglighet - Sveriges ArkitekterSveriges Arkitekter
Sveriges Arkitekter

Datum

2018.04.17 - 2018.04.19

Utbildningen är lämplig om du har tänkt certifiera dig som fristående sakkunnig i tillgänglighet. Målgruppen för utbildningen är bygglovshandläggare, bygglovsinspektörer, arkitekter, tillgänglighetssamordnare, projektledare samt övriga intresserade. Lagstiftningen kring tillgänglighet är ibland otydlig och därför är det viktigt att veta hur man ska tolka lagstiftningen och förstå Plan- och bygglagens uppbyggnad. För att kunna förstå och använda de olika kraven på rätt sätt i olika planeringssituationer måste man också veta varför kraven är utformade som de är. Utbildningen knyter genom exempel ihop lagstiftningskrav och miljöutformning med de olika behoven personer med funktionsnedsättning har. Första dagen tittar vi på den rättsliga regleringen kring tillgänglighet, som PBL, PBF, Diskrimineringslagen och Arbetsmiljölagen. Vi tittar på rättspraxis, allmänna råd och förarbeten. Jurist Filip Simek guidar oss genom den rättsliga regleringen. Den rättsliga regleringen återkommer i de resterande dagarna, därför är det viktigt att du inte hoppar över den första dagen. Därefter följer fördjupning kring innemiljön, BBR, HIN och Svensk Standard. Under den tredje dagen, läggs tonvikten på utemiljön, BBR, HIN och ALM.

Föreläsare alla tre dagar är Zdenka Sramkova, certifierad sakkunnig i tillgänglighet. Zdenka har arbetat som sakkunnig sedan 2001 på uppdrag av byggföretag, kommuner och arkitektkontor.

Anmäl dig här