Trygghet – en förutsättning för social hållbarhet - Sveriges ArkitekterSveriges Arkitekter
Sveriges Arkitekter

Datum

2017.08.29
kl. 07.30 - 11.30

Nu byggs ett stort antal nya bostadsområden samtidigt som befintliga upprustas. Social hållbarhet ligger högt på agendan. I en serie om tre dialoger undersöker LINK arkitektur, COWI och Tryggare Sverige hur vi kan skapa stadsdelar som är socialt resilienta. I den första dialogen lyfter de trygghetsfrågan – hur man skapar miljöer och funktioner där människor trivs och känner sig trygga oavsett tid på dygnet och året.

Ur programmet:
– Feministisk stadsplanering ur ett internationellt perspektiv – koncept för jämställd, trygg och integrerad stadsplanering. Cornelis Uittenbogaard, Stiftelsen Tryggare Sverige
– Social hållbarhet i praktiken – från dialog till genomförande och förvaltning.
Niklas Svensson, COWI
– Trygghetsuppgradering – hur gör man befintliga bostadsområden tryggare i Danmark?
Esben Trier Nielsen, LINK arkitektur Danmark

Seminariet följs av rundabordssamtal på temat ”Från teori till tillämpning – hur ska vi arbeta med trygghet i det offentliga rummet?”. Vi diskuterar möjligheter, strategier och framgångsfaktorer för att skapa långsiktigt trygga bostadsmiljöer. Du väljer själv om du vill delta i både seminariet och rundabordssamtal eller bara det ena.

Tid: 29 aug 07.30 – 11.30
Plats: LINK arkitektur, Lumaparken 7, 120 31 Stockholm
Läs mer och anmäl dig här