Symposium: Arkitekturhistoria på ArkDes - Sveriges ArkitekterSveriges Arkitekter
Sveriges Arkitekter

Datum

2018.12.18

ArkDes har under året inlett arbetet med en ny basutställning. För att samla, diskutera och lära av pågående forskning arrangerar vi ett symposium om arkitekturhistoria. Välkommen att skicka in abstract!

Vad kan vi lära av pågående arkitekturhistorisk forskning – vad sker just nu och vad behöver vi veta mer om, hur har forskningen om arkitektur i Sverige påverkats av ämnets internationalisering, hur har framväxten av teorier, begrepp och praktikbaserade angreppssätt påverkat den historiska forskningen, och – inte minst – på vilket sätt kan det bidra till en aktuell och angelägen permanent utställning?

Målsättningen med symposiet är att inventera och fånga in den bredd av kunskap som genereras av arkitekturen och den byggda miljön. Därför välkomnas ett brett spektrum av forskning om arkitektur i Sverige eller med kopplingar till Sverige. Symposiet behandlar i första hand perioden från sekelskiftet 1900 fram till vår egen samtid. ArkDes efterfrågar vetenskapligt väldokumenterade studier vilka analyserar arkitekturens mångskiftande egenskaper som kulturellt, estetiskt, socialt eller politiskt fenomen.

Fram till 11 november (förlängd deadline) finns möjlighet att lämna in ett abstract.

Symposiet arrangeras av ArkDes genom Mikael Andersson och Christina Pech, ansvarig forskningskoordinator. För frågor, vänligen mejla: bas@arkdes.se.

Mer info på ArkDes.