Svensk Energiutbildnings BBR-dag - Sveriges ArkitekterSveriges Arkitekter
Sveriges Arkitekter

Datum

2018.03.16

Plats

Malmö

Vi ger vår traditionella BBR-dag igen och många arkitekter brukar delta. Den här gången är temat de nya nära-nollenergikraven som kommer i februari och som kommer att prägla branschens förutsättningar under lång tid framöver. Dessutom tar vi upp den besväliga dagsljusfrågan och digitaliseringens möjligheter.

Läs mer och se program här

Malmö 16 mars – Stockholm 20 mars – Göteborg 21 mars