Studieresa till Wien med fokus på trygghet, utformning och feministik stadsplanering - Sveriges ArkitekterSveriges Arkitekter
Sveriges Arkitekter

Datum

2017.10.15 - 2017.10.18

Varje år arrangerar Stiftelsen Tryggare Sverige ett flertal studieresor i syfte att ta del av internationell kunskap om hur brottsförebyggande arbete bedrivs i andra länder. Studieresorna har arrangerats till Moutiala (2011), New York (2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017) samt Amsterdam (2013, 2014, 2015, 2016).

Till hösten arrangeras en studieresa till Wien den 15-18 oktober som har fokus på hur vi kan öka social hållbarhet genom brottsförebyggande åtgärder i den fysiska utformningen (CPTED), design av offentliga miljöer och konceptet feministisk stadsplanering.

I Wien har staden aktivt tagit ställning för att skapa säkrare och tryggare platser för kvinnor. Staden utgår från en detaljerad, områdesövergripande ”Gender Mainstreaming” policy, vilken har tagits upp i åtskilda forskningsstudier om kvinnors trygghet i relation till stadsplanering. Wien omnämns ofta som en modellstad för jämställdhetsintegrering baserad på stadens fokus på trygghet för alla.

Studieresan innehåller ett flertal studiebesök med fokus på förutsättningar för trygghet samt situationell brottsprevention. Studieresan inkluderar besök på stadshusets avdelning för jämställdhetsintegrering, kollektivtrafikföretaget Wiener Linien och Polisen. Vidare besöks ett antal bostadsområden där vi möter stadsplanerare, arkitekter, politiker och forskare som beskriver hur kunskapen används i praktiken. Bland annat träffar vi ingenjören Eva Kail, arkitekten Franziska Ullmann och besöks Aspern Seestadt (ritade av svenska Tovatt Architects) samt området Mariahilf där staden har ändrat på den fysiska miljön för att göra det tryggare för kvinnor.

Under dagarna får vi ny inspiration och lär oss av Wiens stadsplaneringsmodell och det brottsförebyggande arbetet som Wien har satsat på. En stor del av åtgärderna och arbetsmodellerna återfinns i det aktuella konceptet BoTryggt, som just nu uppdateras av Stiftelsen Tryggare Sverige, vilket grundar sig i situationell brottsprevention (se även www.botryggt.se).

Länk till inbjudan
Länk till Wiens avdelning för jämställdhetsintegrering

Om Stiftelsen Tryggare Sverige: Stiftelsen Tryggare Sverige är en partipolitiskt och religiöst obunden NGO. Syftet är att förbättra hjälpen till brottsdrabbade och att främja utvecklingen inom det brottsförebyggande området. Arbetet är inriktat på att erbjuda nya idéer, nya samverkansformer och nya lösningar.