Stadsrum för barn och unga - Sveriges ArkitekterSveriges Arkitekter
Sveriges Arkitekter

Datum

2019.02.04 - 2019.10.15

Plats

SLU, Uppsala

För att bättre ta vara på barnperspektivet i stadsbyggandet arrangerar SLU en kurs för yrkesverksamma om stadens utemiljö som utvecklingsmiljö för barn och unga.

Stadsrum för barn och unga (LK0320), 2019

Upplägg: Fem kursträffar varvas med eget arbete på distans. Föreläsningar varvas med övningar, seminarier och studiebesök. Ett av studiebesöken kan innebära övernattning och resa till annan ort. Arbetet bedrivs både individuellt och i grupp. Praktiska såväl som teoretiska kunskaper som förvärvas under kursen tillämpas och bedöms i form av ett avslutande projektarbete.

Studietakt: Kursen ges på deltid (33%). Godkänd kurs ger 15 högskolepoäng, vilket motsvarar 10 veckors studier.

Kursträffar: 4-5 februari, 11-12 mars, 10-11 juni, 9-11 september samt 14-15 oktober 2019.

Kursplan, förkunskapskrav och fordringar för godkänd kurs: Läs mer här.

Detaljschema och kurslitteratur: publiceras på kurshemsidan två månader före kursstart.

Anmälan: Senast den 15 oktober 2018 via www.antagning.se (anmälningskod: SLU-30244)

Kursavgift: Kursen är kostnadsfri. En mindre administrativ avgift tas dock ut för kursmaterial. Deltagarna betalar egna resor, mat och övernattningar i samband med kursträffar och studiebesök. En av kursträffarna kan innebära resa och övernattning på annan ort, eventuellt utomlands.

Kursledare: Petter Åkerblom och Anna Robling, institutionen för stad och land, avdelningen för landskapsarkitektur, SLU, Uppsala.

Ytterligare information: Anna Robling, anna.robling@slu.se